SHAN

401 episodes

(General Knowledge) ၵႃႇယၵမ်ႇ – ဝႃႇၸီႇၵမ်ႇ – မၼေႃးၵမ်ႇ ပဵၼ်သင်?

ၾၢင်ႁၢင်ႈ မွၼ်းထမ်ႈၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်၊ ၵႃႇယၵမ်ႇ - ဝႃႇၸီႇၵမ်ႇ - မၼေႃးၵမ်ႇ ပဵၼ်သင်? 9 လွင်ႈပေႃးႁူ့ပွင်ႇယဝ့် တၢင်းတုၵ့်တေလူတ်းယွမ်း၊ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ့် #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူ့ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

(SHAN FM) ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့် ဢမ်ႇယူႇလီ ဝၢႆးလင်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇတြႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ

- ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့် ဢမ်ႇယူႇလီ ဝၢႆးလင်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇတြႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ။ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ - ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းႁူပ်ႉၺႃးထႅဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။ - ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃ့ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵူတ့်ၶၢႆ...

(General Knowledge) ငဝ်းလၢႆးတီႈမိူင်းၽူင်း

1. ငဝ်းလၢႆးတီႈမိူင်းၽူင်း 2. ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း - ၵၢၼ်ငိုၼ်း - ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ လွင်ႈလီၾၢင့်ၵၢၼ်ၸႂ့်ၸၢႆႇ။ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #ၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ့် #မိူင်းၽူင်း