SHAN

762 episodes

(SHAN FM) ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ ပၢင်လိူင်ႈတင်ႈဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆ့ တေပဵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ် ပႆႇလၢတ်ႈလႆႈတႅတ်ႈတေႃး

- ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈ ပၢင်လိူင်ႈတင်ႈဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆ့ တေပဵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ် ပႆႇလၢတ်ႈလႆႈတႅတ်ႈတေႃး - ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႃႇဢႃယု ဝတ်းဝႂ် ပႂ့်ဢဝ်ၶိဝ်း လႆႈၼွၼ်းပႂ့်တင်းၶိုၼ်း - သိုၵ်းရတ်ႉသျႃး ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တိူဝ့်မႅၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇၶရဵၼ်း လူ့တၢႆ 11 ၵေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းႁူမ်ႈႁွမ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း...

(SHAN FM) ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ယဝ့်တူဝ်ႈ

- ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ယဝ့်တူဝ်ႈ - ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ တႄႇပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး - ၵူၼ်းထုင့်ယိူင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈၼမ် ၵၢတ်ႇပေႃးႁၢမ်း - ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီ့လႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 4000 သႅၼ်ပၢႆ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #သျှမ်းသံတော်ဆင့် #SHANNews #SHANBurmese

(SHAN FM) ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့် ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထႅင်ႈ တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ

- ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့် ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထႅင်ႈ တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢင်းသင်ႇၶႃႇမိူင်းတႆး လွတ်ႈႁေႃးဢွင်ႇပႅတ်ႇပိူင် ၼႂ်းတပ့် - ဝဵင်းမိူင်းလႃး တေၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် တႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ (ၸၢႆးငၢၼ်ဝၢၼ်ႈ) - သိုၵ်းထၢၵ်ႈတီႈၵျွၵ့်မႄး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #သျှမ်းသံတော်ဆင့် #SHANNews #SHANBurmese

(General Knowledge) ၶူင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵမ့်ထႅမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း

ၶူင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵမ့်ထႅမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူ့ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ၶူင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵမ့်ထႅမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း သင်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ့်ထႅမ်ၸိုင် တဵၵ်းတီႈLink ၼႆ့ၶႃႈ https://shannews.org/subscribe