SHAN

473 episodes

(SHAN FM) ၽူႈလၵ့်ၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၽွတ်ႈၸုမ်း ပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတင်းၶိုၼ်း

- ၽူႈလၵ့်ၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၽွတ်ႈၸုမ်း ပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတင်းၶိုၼ်း - ၸုမ်းဢမ်ႇႁူ့ၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီ့ၺွပ်း ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈမူႇၸေႊ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တီႈၾၢႆၶုၼ် တိူဝ်ႉၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်း ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၸဝ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #သျှမ်းသံတော်ဆင့် #SHANNews #SHANBurmese

(General Knowledge) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁွင့်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း

1.လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁွင့်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း။ 2.ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်းၽႅၼ်ႇသိမ်းCardၼႂ်းၾူၼ်း။ Cr.Photo to Owner #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူ့

(SHAN FM) SSPP လႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ

SHAN FM Radio (21.9.2022) - SSPP လႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင် - လၢႆးၶႃႈ - ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်း လွႆလႅမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းႁႃၼေႃႇ ၾၢႆႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် - ၵူၼ်းမိူင်းထုင့်မိူင်းယေႃ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇၼွၼ်းၼႃးသေႁၢႆၵႂႃႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵင် ဢမ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ် - တပ့်သိုၵ်း KNU ယိုတ်းလႆႈ ပၢင်သဝ်းတပ့်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျဵတ့်(ကြိတ်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃ့ၵရဵတ့်...