SHAN

1838 episodes

(SHAN FM) သွင်ပီႈၼွင့် ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇသႅင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပျီႇတူ့သိတ့်ပဢူဝ်း တီ့ၺွပ်းၶႃႈတၢႆ

- သွင်ပီႈၼွင့် ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇသႅင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပျီႇတူ့သိတ့်ပဢူဝ်း တီ့ၺွပ်းၶႃႈတၢႆ - လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပိၵ်ႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတၢင်းလႅၼ်လိၼ် လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ် - USIP ဢိၼ်ႇသတီႇၵျုတ်ႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊဝႃႈ ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်ထႅင်ႈ။ - ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း(ၵႃယၢင်း) ဢုပ်ႇလၢတ်ႈထတ်းသၢင်ဝႆ့ လွင်ႈ “ၵၢၼ်ပွင်မိူင်းဢၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်လီယိူင်ႈ” #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio

(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2

- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2 - လုင်းၸၢႆးတိၼ်ႇလႅင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႉၵဝ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် - ပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃ့ - မိူင်းၶႄႇသူင်ႇၼဵင်ႈပွမ် ၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ - ၾႆးၾႃ့သျွတ့် ၵူၼ်းၸၢႆး 2ၵေႃ့ လူ့တၢႆ တီႈၼမ့်ၶမ်း - ၵူၼ်းၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း လူ့တၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈ - ပွင်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ - ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

(Daily News) လုင်းၸၢႆးတိၼ်ႇလႅင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃ့ၵဝ်ႇ လူ့သဵင်ႈ သုတ်းမုၼ်

1- လုင်းၸၢႆးတိၼ်ႇလႅင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃ့ၵဝ်ႇ လူ့သဵင်ႈ သုတ်းမုၼ် 2- မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇၼဵင်ႈပွမ် ၶဝ်ႈၶၢႆ မိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ 3-ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃ့ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾႆးၾႃ့တေၶၢတ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ