SHAN

1451 episodes

(SHAN FM) ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈထုင်ႉမၢဝ်း မီးၵႂႃႇ 6,000 ပၢႆ

- TNLA လႄႈ MDY-PDF ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 501 ၵျွၵ့်မႄး - ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈထုင်ႉမၢဝ်း မီးၵႂႃႇ 6,000 ပၢႆ - ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ငိၼ်းၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေမီးမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် - ၼုမ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။ - လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇ လွင်ႈ - SHRF သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ...

(Daily News) TNLA လႄႈ MDY-PDF ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 501 ၵျွၵ့်မႄး

1-TNLA လႄႈ MDY-PDF ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 501 ၵျွၵ့်မႄး 2-SHRF သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 3-သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် တႄႇၵၢၼ်ဢုပ့်ပိူင်ႇ တီႈဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး 4-သိုၵ်း TNLA ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

(SHAN FM) RCSS လႄႈ SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း

- RCSS လႄႈ SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း - ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈမူႇၸေႊ မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ - ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း - ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ သီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး - သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃ့ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်လူ့တၢႆ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio

(Daily News) RCSS တင်း SSPP ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း တေႃႇၵၼ်

1-RCSS တင်း SSPP ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း တေႃႇၵၼ် 2-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈထုင်ႉမၢဝ်း မီးၵႂႃႇ 6,000 ပၢႆ 3-ၼုမ်ႇၸၢႆးမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ 4-ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 1 #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

( Opinions) ၾိင်ႈထုင်းႁိတ်ႈႁွႆးၼႆ့ တေႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်း သဵင်ၵွင်ႈ ၵူၺ်းယဝ့်ႁိုဝ်

1- ၾိင်ႈထုင်းႁိတ်ႈႁွႆးၼႆ့ တေႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်း သဵင်ၵွင်ႈ ၵူၺ်းယဝ့်ႁိုဝ် #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio #မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ