SHAN

294 episodes

(General Knowledge) ဢွၼ်ႇယိင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵႆႉၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ်လႄႈ လွင်ႈလီၾၢင်ႉ!

1.ဢွၼ်ႇယိင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵႆႉၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ်လႄႈ လွင်ႈလီၾၢင်ႉ! 2.ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။ 3.တၢင်းယုမ်ႉၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဢႃယုယိုၼ်းယၢဝ်း? #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ၼၢင်းယိင်းၺႃးလႅၼ်

(SHAN FM) ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လူ့သဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

1. တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ၽွင်းဢွၵ်ႇထမ်ႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆၶူးဝႃး တေၸွႆႈၶိုင် တႃႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ။ 2. ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လူ့သဵင်ႈသုတ်းမုၼ်။ 3. သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း 2လင် ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်။ 4. ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈ PDF ပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉ။ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #သျှမ်းသံတော်ဆင့် #SHANNews #SHANBurmese

(General Knowledge) ငဝ်းလၢႆးပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတီႈမိူင်းလၢဝ်းတူၵ်းႁႅင်း

1.ပၢင်တိုၵ်းတီႈယူႇၶရဵၼ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ရၢတ်ႉသျႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူၵ်းပွင်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈ။ 2.ငဝ်းလၢႆးပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတီႈမိူင်းလၢဝ်းတူၵ်းႁႅင်း။ 3.လွင်ႈတၢင်းယုမ်ႉၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈဢႃယုယိုၼ်း။ #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူႉ