(Daily News) ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇပၢင်သဝ်း သိုၵ်းTNLA တီႈမိူင်းမိတ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

1-ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇပၢင်သဝ်း

သိုၵ်းTNLA တီႈမိူင်းမိတ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

2-ပီၼႆႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼမ်

3-လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင့်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈၾၢင့်ပပ့်ယေးငိုၼ်း

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes