(SHAN FM) သွင်ၽူဝ်မေးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်

– သွင်ၽူဝ်မေးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2000 ပၢႆ တီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ့်လႄႈ တႃႇၵိၼ်ယႅမ့်

– ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 3ၶူပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ

– ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ 800 ပၢႆယဝ့်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉလႅင်းၾူၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

– ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉ

– ပွင်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်း ႁႂ်ႈႁတ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈပဵၼ်ၽူႈၵႅဝ်ပၢင် တီႈမိူင်းၼွင် ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes