(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2

– လုင်းၸၢႆးတိၼ်ႇလႅင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႉၵဝ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

– ပၢင်တိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃ့

– မိူင်းၶႄႇသူင်ႇၼဵင်ႈပွမ် ၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ

– ၾႆးၾႃ့သျွတ့် ၵူၼ်းၸၢႆး 2ၵေႃ့ လူ့တၢႆ တီႈၼမ့်ၶမ်း

– ၵူၼ်းၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း လူ့တၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈ

– ပွင်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ – ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူပ်းၵၼ်တီႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 5

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes