(Daily News) ၵႃးလူင် 6 လေႃႉ ၽႃႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ

1-ၵႃးလူင် 6 လေႃႉ ၽႃႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ

2-ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

3-သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆ့ တတ်းမႆ့သၵ်း တီႈပႃႇထုၵ်ႇႁၢမ်ႈ ၼႂ်းတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ဢွၵ်ႇၶၢႆ 4000 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ့် တေမူတ်းယဝ့်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes