(SHAN FM) ႁူင်းၵဵပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇတႅၵ်ႇ ၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလႆႈပၢႆႈ

– ႁူင်းၵဵပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇတႅၵ်ႇ ၾႆးမႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလႆႈပၢႆႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈၵူတ့်ၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 2 ၵေႃ့

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

– ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ် ။

– လိူဝ်သေၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး လွင်ႈ မေႃယႃယိင်း ၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ် ၸွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယၢပ်ႇၵိၼ်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes