(Daily News) ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

1-ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

2- ၼိုင်ႈတေႃႇလႃႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 4100 ပျႃး ၶၼ်ၶမ်းၼိုင်ႈဝၢတ်ႇ 49 သႅၼ်ပျႃး

3- ပလိၵ်ႈထႆး တီ့ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 27 ၵေႃ့ တီႈဝဵင်း ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes