(SHAN FM) TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းၵၢၼ် Non – CDM သင်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ

– TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းၵၢၼ် Non – CDM သင်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ

– ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

– ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းယူႉ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈယႃႉ

– ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 27 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

– လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶၢမ်ႇဢိုပ်းၶဝ်ႈသေ တၢႆၼႂ်းၶွၵ်ႈ

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ထႅင်ႈတီႈၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်တႃႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes