(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း မႃႇသျႄႇလေႃး 8 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း မႃႇသျႄႇလေႃး 8 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈၵျွၵ့်မႄး တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးလူ့ၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈငိူင့်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

– သိုၵ်းလွႆပွႆႇမၢၵ်ႇယႃ့ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၶဝ်ႈယိုတ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်သေၼၼ့် ပီႈၼွင့်ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃးလွင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူႈၾၢႆႇတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes