(Daily News) ၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉသိမ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်ႇပင်းယဝ်ႉ

1-ၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉသိမ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်ႇပင်းယဝ်ႉ

2-သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃႇသျႄႇလေႃး 8 ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇ

3-ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ တႄႇပဵၼ်ၶိုၼ်း ဝၢႆးလင်ယဵၼ်ၵႂႃႇ 1 ပီ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes