(SHAN FM) ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼွင်ၶဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼွင်ၶဵဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

– ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းပၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆ့ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈ သီႇသႅင်ႇ ပၢင်လွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ့်တၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ#SHANNews #shanradio

Other episodes