(SHAN FM) မုၼ်ၸဝ်ႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် တူၼ်ၼိုင်ႈ

– မုၼ်ၸဝ်ႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် တူၼ်ၼိုင်ႈ

– ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ႁၢႆ 2 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ်

– ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းလႅဝ်း 3 ၵေႃ့ ၸူၼ်ႁိမ်ရူတ့်ၶိူင်ႈ ထုပ့်ပေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ

– ထဝ်ႈယိင်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵိုင့်ၵၢင့်လူမ့်တၢႆ ၽွင်းၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ် ။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈထွမ်ႇငိၼ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ

– ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပၢင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူင့်ၵၢတ်ႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio

Other episodes