(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF ၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF ၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

– ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း

– ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵိုတ်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸူမ်း- ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

– တႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တေၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ် တင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio

Other episodes