(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင့်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇသၢင်ႈဝတ့်မႂ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃ့

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင့်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇသၢင်ႈဝတ့်မႂ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃ့

– ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၶိူဝ်း ဢၢၼ်းၵႂႃႇပွႆးၽြႃး ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃ့

– ပီႈၼွင့်ထုင့်မၢဝ်း လူႇၵွင်မွင်းသိူင်းၼိုင်ႈ ထိုင်ပီႈၼွင့်တႆးလႅင် တီႈႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း

– ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇႁွင်ႈၶၢတ်ႈ တီႈမႄႈသွတ်ႇ တီ့ၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢိၵ်ႇပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တင်းၼမ်။

– တေလႆႈထွမ်ႇငိၼ်းပႃး လွင်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ#SHANNews

Other episodes