(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ့်ၶၢႆ – မူႇၸေႊ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ့်ၶၢႆ – မူႇၸေႊ

– ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 4 လၢၼ်ႉပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

– ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼၢႆ 6 ၵေႃႉတီႈမိူင်း ၾီႊလိပ်ႊပိၼ်ႊ

– ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်လဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၼၢင်းယိင်းတၢႆ 15 ၵေႃ့ – ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ် တင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews

Other episodes