(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈပၢင်သွၼ် ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ့်ဢိုတ်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈပၢင်သွၼ် ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ့်ဢိုတ်း

– ၵူၼ်းလၵ့်လိူင်ႇ ၶဝ်ႈလၵ့်ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

– ၵူၼ်းထႆးသွင်ၵေႃ့ ၽိတ်းမေႃး ထိုင်တီႈတႅင်းၵၼ်တၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

– UEC သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီး 19 ပႃႇတီႇယဝ့် လႄႈ ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တင်းၼမ် ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews

Other episodes