(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁႅၼ်းၶူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁႅၼ်းၶူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

– UEC သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တၢင်ႇမၢႆၾၢင် မီး 17 ပႃႇတီႇယဝ့်

– ဝၢႆးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၼၢင်းယိင်းထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ 500 ၸမ် ၊ ထုၵ်ႇတီ့ၺွပ်းဝႆ့ 3000 ပၢႆလႄႈ ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ် တင်းၼမ်။

တေလႆႈထွမ်ႇငိၼ်းပႃး လွင်ႈ – ဝဵင်းႁႅင် တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး လႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ် ႁိၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဝတ့်ၾႃ့ဝဵင်းဢိၼ်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews

Other episodes