(SHAN FM) ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လွင်း 3 ၵေႃႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF

– ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လွင်း 3 ၵေႃႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF

– လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 9 လိူၼ် ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးလိင်းၶူပ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

– ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ်ပၢၵ်ႇပီ

– ပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၽူႈလၵ့်လိူင်ႇၼမ် ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews

Other episodes