(SHAN FM) ၵႃႈထတ်း မူင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ့် တီႈ ၽၵ်းတူ တႆး – ၶႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်း ၼိုင်ႈၵေႃ့ 15000 ပျႃး

– ၵႃႈထတ်း မူင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ့် တီႈ ၽၵ်းတူ တႆး – ၶႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်း ၼိုင်ႈၵေႃ့ 15000 ပျႃး

– ပၢင်တိုၵ်း ရႅတ့်သျႃး တင်း ယူႇၶရဵၼ်း ၸမ်တဵမ်ပီ တိုၵ့်သိုပ်ႇပဵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

– ပလိၵ်ႈထႆးတီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉၽွင်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး

– ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ပၢၵ်ႇပၢႆ ၊ ၽဝ်လင်ႁိူၼ်း 5000 ပၢႆ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes