(General Knowledge) လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်

လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူ့ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ပိူင်ႁေႃႈရူတ့်ၵႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး #ပိုတ်ႇလႅၼ်လိၼ်

Other episodes