(SHAN FM) ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ လၢတ်ႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈမီး လွင်ႈပူင်ႇသႂ်လႄႈ ၽဵင်ႇပဵင်းယဝ့် တေမွပ်ႈဢႃႇၼႃႇပၼ်ၵမ်းလဵဝ်

– ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ လၢတ်ႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈမီး လွင်ႈပူင်ႇသႂ်လႄႈ ၽဵင်ႇပဵင်းယဝ့် တေမွပ်ႈဢႃႇၼႃႇပၼ်ၵမ်းလဵဝ်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင် ၵူၼ်းႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ပႃးၵမ်ႈဢႄႇ

– လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ 3 တီႈ

သိုပ်ႇသေၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ၶေႃႈထတ်းသၢင်ႈ ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း လွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွင်ႇတေမီးလႆႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပူင်ႇသႂ်ယူႇႁိုဝ် ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

www.shannews.org

Other episodes