(SHAN FM) သူးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွပ်ႈၼၼ့် တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတေဢမ်ႇ ၵႂႃႇႁပ်ႉ

– သူးဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွပ်ႈၼၼ့် တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတေဢမ်ႇ ၵႂႃႇႁပ်ႉ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ့် တီႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇဢူၼ်းငိုၼ်း၊ ထွၼ်ငိုၼ်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်း သင်ၶ တင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 26 ၵေႃ့ တီႈထုင့်ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

– ႁၢင်လိူၼ် Dec ၼႆ့ ႁွင်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (ပၢသ့်ပွတ်ႊ) ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈ တေမူၼ့်မႄး ပိူင်ၶွမ်းၼႆသေ ယင့်ၵိုတ်းဝႆ့ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes