(SHAN FM) ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် (59) ပီ တေတၢင်ႇပႃးထီးထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵယႃႇ မိူင်းၽူင်း

– ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် (59) ပီ တေတၢင်ႇပႃးထီးထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵယႃႇ မိူင်းၽူင်း

– ၼႂ်းပီၼႆ့ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ မီး 42 ၵေႃ့

– ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ တီႈဝတ့်/ၵျွင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

– ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 16 ၵေႃ့ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်း

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes