(SHAN FM) ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း TNLA တီႈၼမ့်သၼ်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူ့တၢႆၸမ် 50

– ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း TNLA တီႈၼမ့်သၼ်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူ့တၢႆၸမ် 50

– ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆလွင်ႈၼမ့်တဵင်း တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇႁူ့ဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်

– ၵူၼ်းၸၢႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူ့ၾၢႆႇထုပ့်ပေႃ့ႁိမ်ဢဝ်လူတ့်ၶိူင်ႈပၢႆႈ

– ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် တီႈတႃႈၵုင်ႈ 30 ပၢႆ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes