(SHAN FM) လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း 5 ၵေႃ့ ၵိၼ် ၶျွၵ့်ၵလႅတ်ႊ ပဵၼ်ႁူဝ်မဝ်းတွင့်ၶူၼ့်ႁၢၵ်ႈ ထိုင်တီႈလႆးသူင်ႇႁူင်းယႃ

– လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း 5 ၵေႃ့ ၵိၼ် ၶျွၵ့်ၵလႅတ်ႊ ပဵၼ်ႁူဝ်မဝ်းတွင့်ၶူၼ့်ႁၢၵ်ႈ ထိုင်တီႈလႆးသူင်ႇႁူင်းယႃ

– ပလိၵ်ႈထႆး တင်း ၸုမ်းတေႃ့ယႃႈ ယိုဝ်းၵၼ် တီႈ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တၢႆ 15 ၵေႃ့

– လုမ်းတြႃးၼႂ်းၶွၵ်ႈဢိၼ်းသဵင်ႇ တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဢူးၵျေႃႇမျိၼ့် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ UPD

– Time Magazine ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလိူၵ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇလီ ၼႂ်းပီ 2022

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes