(SHAN FM) ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ဝၢႆးလင်ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းလီလီ

SHAN FM Radio (7.10.2022)

– ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ဝၢႆးလင်ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းလီလီ

– ၽူႈတတ်းသိၼ်တြႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးယိုဝ်းၵၢင်ဝဵင်း တၢႆထင်တီႈ

– မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းလုမ်း ၽူႈၵွၼ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ့်မႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ

– ပလိၵ်ႈၵဝ်ႇ ၸၼ့်ၶုၼ်သိုၵ်း ၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁူင်းႁပ့်တူၺ်းလူ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူ့တၢႆ 38 ၵေႃ့

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes