(SHAN FM) ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်

– ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်

– ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၶၢႆမူၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ မွၵ်ႇၾႆး ၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉ

– ဢူတၢၼ်းထေး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၵျၢၼ်ႉၶၢႆႇယေး USDP ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင့်လိုဝ်ႈၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း

– ပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵၼ်း တင်း ရႅတ့်သျႃး တိုၵ့်သိုပ်ႇပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူႈဝၼ်း

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes