(SHAN FM) ၽူႈလၵ့်ၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၽွတ်ႈၸုမ်း ပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတင်းၶိုၼ်း

– ၽူႈလၵ့်ၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၽွတ်ႈၸုမ်း ပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတင်းၶိုၼ်း

– ၸုမ်းဢမ်ႇႁူ့ၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီ့ၺွပ်း ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈမူႇၸေႊ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တီႈၾၢႆၶုၼ် တိူဝ်ႉၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

– ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်း ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၸဝ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes