(SHAN FM) ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ တုမ့်တိူဝ့်ပႃး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၢမ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

SHAN FM Radio (20.9.2022)

– ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ တုမ့်တိူဝ့်ပႃး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၢမ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီ့သင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းတၢင်းသဵင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ

– ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ့်ၸွၵ်ႇ ထဵင်ၽိတ်းမေႃး ႁႅင်း ဢဝ်မိတ်တႅင်း တၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ

– ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ – ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 20 ပၢႆ ဢၼ်တီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#shannews

#SHANBurmese

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

Other episodes