( SHAN FM) ဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

– ဝၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

– တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၼ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ့်မႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း

– ၵူၼ်းမဵတ်းပႃ တီႈၽင်ႇၼမ့်သၢႆ လႅၼ်လိၼ် မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပလၢတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ လွင်ႈလႆႁၢႆၵႂႃႇယင်းပႆႇႁၼ်တူဝ်

– ဢိင်ႇသၼ်ႇ(ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ) တီႈ ၵုၼ်ထၢႆႇဝၼ်ႊ ႁိူၼ်းယေးတိုၵ်းသုင်ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်ၵူၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇၶူဝ်ၵွႆ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

– ၶၼ်မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈသုင် ၵူၼ်းၶၢႆဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်း ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်သမ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes