(SHAN FM) ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း ဝႃ့ UWSA , မိူင်းလႃး NDAA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း

SHAN FM Radio 16.9.2022

– ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း ဝႃ့ UWSA , မိူင်းလႃး NDAA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း

– ၽူႈၶဝ်ႈတပ့်ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ပဢူဝ်း (PNLO/PNLA) 5 ၵေႃ့ ၺႃးၶႃႈႁႅမ် တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

– တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၶိူင်ႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 4ၵေႃ့ လူ့တၢႆ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး

– လူမ်းလႅင့် တၢႆႇၽုၼ်း Muifa ပတ့်ထွင်း တီႈမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းမိူင်း (1.6)လၢၼ့်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈတီႈလွတ်ႈၽေး

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes