(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈတပ့်ၵွင်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈတပ့်ၵွင်

– ပၢင်သဝ်း တပ့်မၢၼ်ႈ 2 တပ့် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူ့ၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း

– ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁၢႆလႆႈ 2 ဝူင်ႈ ပႆႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ ပေႃႈမႄႈ မႆႈၸႂ်ႁႅင်း

– ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းလူင် ဢႄႊလိသပႅတ့် မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes