(SHAN FM) ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သၢမ်ၸုမ်း UWSA၊ NDAA လႄႈ SSPP တေႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် ဢွၼ်တၢင်းယဝ့်ၸင်ႇၵႂႃႇထူပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

– ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သၢမ်ၸုမ်း UWSA၊ NDAA လႄႈ SSPP တေႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် ဢွၼ်တၢင်းယဝ့်ၸင်ႇၵႂႃႇထူပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

– ၶွင်ႇၸီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေၸႂ့်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇၵဝ်ႇ တၢင်းသဵင်ႈ

– ပၢင်တိုၵ်း မိူင်းပၢႆး 4-5 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူ့တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃ့

– ဝၼ်းထုၵ်ႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁုၵ်းႁၢႆ့ ဢၼ်ႁၢႆ့ၸႃ့သုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထူၼ်ႈတဵမ် 21 ပီ

– ႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်း တီႈဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူ့ၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ် ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်း မွၵ်ႈ 3မိုၼ်ႇသႅၼ်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes