(SHAN FM) သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈ သႅၼ်ဝီ – ၵူတ့်ၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃ့

– သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈ သႅၼ်ဝီ – ၵူတ့်ၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃ့

– ၾႆးၾႃ့ၵႆ့မွတ်ႇယူႇၵေႃႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင်လႆႈသူင်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉဢမ်ႇထၢတ်ႇ ယင်းပၢႆၶိုၼ်ႈၵႃႈၾႆးထႅင်ႈ

– UNOCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ တင်း မိူင်းၶျၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ့်ယၢၵ်ႈၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း

– Ms.Liz Truss ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မႂ်ႇ ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းယိင်းၵေႃႉထူၼ်ႈ 3 မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes