(SHAN FM) တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ့်ၶၢႆ

– တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ့်ၶၢႆ

– ၵူၼ်းမိူင်း ၵေးသီး ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၼ်းသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ့် တိုၵ့်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့တီႈ ႁူင်းယႃ

– ၼၢင်းယိင်း ဢသၢၵ်ႈ 60 ပၢႆ ထုၵ်ႇၸူၼ်ဢဝ်ထူင်ငိုၼ်း ႁဵတ်းႁၢႆ့ထုပ့်ပေႃ့ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ

– သိုၵ်းလွႆ TNLA ဢႅဝ်ႇႁႃၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes