(SHAN FM) RCSS ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယဝ့်တူဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းလွႆတႆးလႅင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

– RCSS ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယဝ့်တူဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းလွႆတႆးလႅင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ တီႈထုင့်ပူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယမ့်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ့်လူမ်း ၼမ့်ၸၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ယႃႈမိူဝ်ႇ ၶႃႈတူဝ်တၢႆ

– တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈယႃႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes