(SHAN FM) ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်လွင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 3ႁဵင်ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယႅမ့်လႄႈ ယႃႈယႃ

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈပၢင်လွင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 3ႁဵင်ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယႅမ့်လႄႈ ယႃႈယႃ

– ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင့်ၵႂႃႇမႃး ၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆ PDF သႅၼ်ဝီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့

– ၼမ့်ထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် 200 ပၢႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမႃးၸွႆႈထႅမ်သင်

– ၵူၼ်းမီးၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈမူႇၸေႊ ၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းယဝ်ႉ ဢဝ်မႃးလုတ်ႇဢွၵ်ႇသႂ်ႇ တဝ်ႈ/ၶူတ်ႇသေ ၶၢႆၶၢင်ႈတၢင်းၼမ် ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes