(SHAN FM) ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး ယၢင်းလႅင် ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃ့

– ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး ယၢင်းလႅင် ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃ့။

– ဝၢႆးၼမ့်လုပ်ႇထူမ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ့် ၶီႈၵူမ်ႇငႂ်ႈ ၵိုတ်းၶင့်ၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။

– တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢႅဝ်ႇသွၵ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

– ၵႃးတၢင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် လူ့တၢႆ 4 မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ။

– Noeleen Heyzer ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ လႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ႁူပ့်ထူပ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

– ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢမ်ႇပဵၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈၶၢႆၵႃႈၶၼ်ပေႃး။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes