(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈယႂ်ႇ သႂ်ႇသၢႆသိုၵ်း TNLA တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈယႂ်ႇ သႂ်ႇသၢႆသိုၵ်း TNLA တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး။

– ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃ့ တီႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ။

– ၶၼ်ၼမ့်မၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး(ထၢတ်ႈသီႇ)ၶိုၼ်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ့်ၶိူင်ႈႁပ်ႉၸၢင်ႈ(ၵႄႇရီႇ) တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူပ့်တၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁႃလဵင့်ၼႃႈႁိူၼ်း။

– သိုၵ်း KNU ၶဝ်ႈတိုၵ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမဵဝ့်မ ၼိူဝ်ဝဵင်းၵေႃ့ၵရဵတ့် မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လူ့တၢႆ 12 ၵေႃ့။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes