(SHAN FM) ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းမိတ်ႈသေၽိတ်းမေႃးၵၼ်ထိုင်တီႈယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း

SHAN FM Radio 29/7/2022

– ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းမိတ်ႈသေၽိတ်းမေႃးၵၼ်ထိုင်တီႈယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း။

– သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တေပၢင်းၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႃးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်။

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မႃးပူတ်း တိူၵ်ႈမီႇတႃႇ(မီႇတႃႇပွသ့်)သေ တတ်းၾႆးၾႃ့ တီႈယႂႃႇငၢၼ်ႇ။

– ၵူၼ်းမိူင်း ထုင့်မိူင်းပၢႆး ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes