(Daily News) ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၶိုၼ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈဢိုတ်းၶိုၼ်း

1- ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၶိုၼ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈဢိုတ်းၶိုၼ်း

2-မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၸၢဝ်းတႆး တီႈမိူင်းၶၢင် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

3- ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ၵၢၼ်ၵႃ့ၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လူတ်းယွမ်း 561 လၢၼ့်ဢမေႇရိႊၵၼ်ႊတေႃႇလႃႇ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes