(SHAN FM) ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈၾိုၵ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် တိူဝ်းၼမ်မႃး

– ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈၾိုၵ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် တိူဝ်းၼမ်မႃး

– ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၶိုၼ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈဢိုတ်းၶိုၼ်း

– NUG ဝႃႈ တေတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်း တီႈထုင့်ပဵင်း ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ

– ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ထဝ်ႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢႆထိုင်တီႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃ့ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပီၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသုင်(ၸၼ်ႉ12)

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes