(Opinions) တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင့်ႁိုဝ်

– တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင့်ႁိုဝ်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes