(SHAN FM) ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၺႃးတႅင်း လူ့တၢႆ တီႈၵဵင်းတုင်

– ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၺႃးတႅင်း လူ့တၢႆ တီႈၵဵင်းတုင်

– ၵူၼ်းႁႃႁဵပ်းတီႈၵျွၵ့်မႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တိၼ်ပုတ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ထုပ့်ပေႃ့ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

– ထႆး တီ့လႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 8 လၢၼ့် လုၵ့်မိူင်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ Dai Youth Conference ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes