(SHAN FM) ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈမိူင်းမိတ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

– ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈမိူင်းမိတ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

– PDF ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵမ်းႁႅၵ်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း 500 ပၢႆ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၸူး ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်

– လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင့်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈၾၢင့် ပပ့်ယေးငိုၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ် (ၵူၼ်းယွၼ်း) လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes