(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်း ဢၼ်မႃးၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈ PDF မီးႁိမ်းႁဵင်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်း ဢၼ်မႃးၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈ PDF မီးႁိမ်းႁဵင်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းလွႆၶေႃသေ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆ့ၸွမ်း တီႈၼႂ်းပွၵ့်

– မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တႄႇပေႃႉႁၢင်ႈၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းၶျႃးလ်သ် သႂ်ႇၼႂ်းမၢင်ငိုၼ်းၸေႈမႂ်ႇ

– ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူင်းသီလင်းၵႃ လိၼ်ၵူၼ်ႇ ၵူၼ်းတၢႆ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes