(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင့်ၼိုင် တီႈသီႇပေႃ့ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင့်ၼိုင် တီႈသီႇပေႃ့ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ

– ထဝ်ႈယိင်းတီႈသီႇသႅင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် တိၼ်ပုတ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း 39 ၵေႃ့

– ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – ၼမ့် ယူႇတီႈလႂ် မီးလၢႆသႅၼ်းလၢႆယၢင်ႇ ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes