(SHAN FM) ၵဵပ်းၽၵ်းသႂ်ႇသႃ့ ၵဵပ်းၶႃႈသႂ်ႇမိူင်း

– ၵဵပ်းၽၵ်းသႂ်ႇသႃ့ ၵဵပ်းၶႃႈသႂ်ႇမိူင်း

– ၽွင်သႂ်ႇၽၵ်း(ၶိူင်ႈထဵပ်ႈ) မိူင်းၵြႃးဢိၼ်းတီးယႃး

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes