(SHAN FM) ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 4လိူၼ်ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆ 75 ၵေႃ့

– ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 4လိူၼ်ပၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူ့တၢႆ 75 ၵေႃ့

– ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ

– တီ့ၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ့်ၵႃး 4 ၵေႃ့ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

– ၶၼ်ၶမ်းၶၼ်ငိုၼ်းၶိုၼ်ႈယိုၵ်ႈယိုၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

– UNODC ဝႃႈ ယႃႈမႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တီႉလႆႈၼမ်သုတ်း ပဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်ထႅင်ႈ။

– လိူဝ်ၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ တႃၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes